Binh Thuan House_MIA Design Studio

Bình Thuận House_MIA Design Studio

Thiết kế: Nguyễn Hoàng Mạnh

Thiết kế kiến trúc, nội thất và kỹ thuật: Trương Nguyễn Quốc Trung, Lê Kim Diệu Thiện

Tổng thầu: Coppha Builder

Nhà thầu nội thất: H2

Nhà cung cấp rèm: LAM weaving spaces

Photo: Triệu Chiến

Xem thêm