Chidori Võ Oanh 1

Chidori Coffee In Bed

 

– rèm xích kim loại –

𝗖𝗵𝗶𝗱𝗼𝗿𝗶 𝟔𝟔 𝗩𝗼 𝗢𝗮𝗻𝗵

CĐT: Chidori Coffee In Bed
Thiết kế: Arch.A studio
Thực hiện rèm xích kim loại: lam.weavingspaces
Hình ảnh: lam.weavingspaces
Xem thêm