Đũi tằm

Đũi tằm

 

Thực hiện: lam.weavingspaces

Hình ảnh: lam.weavingspaces

Xem thêm