Nội Gòn Fashion Pop up

Phông nền
“NỘI GÒN” Fashion Pop-Up Store Concept in HCMC .
Đơn vị tổ chức : Kilomet109, Ka Koncept store và Shinesium
Ngày: 19, 20, 21/12
Thời gian mở cửa: 9.30 – 21.30
Địa điểm: Ka Koncept Store, Số 9 đường Nguyễn Trãi, Phường . Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Link sự kiện: shorturl.at/hvLO8
Thực hiện phong nền: lam.weavingspaces
Hình ảnh: lam.weavingspaces
Xem thêm