Những ô cửa nhỏ

Sài Gòn và những ô cửa nhỏ

 

Thực hiện: Lam curtain & blinds

Hình ảnh: lam.weavingspaces

 

Xem thêm